Đào tạo chất lượng cao Đào tạo chất lượng cao

Chương trình Kỹ sư chất lượng cao PFIEV (Chương trình KSCLC )

Năm 2018, sinh viên mới của Chương trình KSCLC được xét tuyển từ các thí sinh đã trúng tuyển Trường ĐHBK Hà Nội, có kết quả thi đạt mức yêu cầu của Nhà trường và có nguyện vọng theo học.

Chương trình này là một dự án hợp tác về đào tạo giữa chính phủ Pháp và Việt nam với các chương trình đào tạo đã được kiểm định bởi Ủy ban văn bằng kỹ sư Pháp (CTI) từ 1999. Ba chương trình đào tạo KSCLC hiện nay tại Trường là Hệ thống thông tin và truyền thông, Tin học công nghiệp và Cơ khí hàng không. Chương trình KSCLC được thiết kế theo thời gian 5 năm với yêu cầu nhất định về trình độ ngoại ngữ tiếng Anh và tiếng Pháp, cấp bằng Kỹ sư được CTI công nhận. Mức học phí của chương trình này chỉ bằng mức học phí đại học hệ chính quy đại trà đối với nhóm ngành công nghệ thông tin/cơ điện tử và điện tử-viễn thông.

Trình độ kỹ sư thuộc Chương trình KSCLC đã được CTI và cơ quan kiểm định các chương trình đào tạo kỹ sư Châu Âu (ENAEE) công nhận tương đương với trình độ thạc sĩ. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã công nhận văn bằng Kỹ sư chất lượng cao PFIEV tương đương trình độ thạc sĩ trong việc xét tuyển học tiếp lên trình độ cao hơn (tiến sĩ). Kỹ sư chất lượng cao PFIEV chỉ cần học một chương trình tương đối ngắn (4-6 tháng) để được cấp bằng Thạc sĩ khoa học của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Do đó, người tốt nghiệp Chương trình KSCLC có những lợi thế đặc biệt về cơ hội việc làm và nghiên cứu sinh ở trong nước hoặc nước ngoài, đặc biệt là các quốc gia Châu Âu.

Các ngành đào tạo