ngành tuyển sinh cao học ngành tuyển sinh cao học

 

 

 

 

STT

Chương trình đào tạo

Ngành

Nội dung CTĐT

1

Kỹ thuật Cơ khí động lực

Kỹ thuật Cơ khí động lực

Chi tiết

2

Kỹ thuật ô tô

Kỹ thuật ô tô

Chi tiết

3

Kỹ thuật môi trường

Kỹ thuật môi trường

Chi tiết

4

Quản lý tài nguyên và môi trường

Quản lý tài nguyên và môi trường

Chi tiết

5

Công nghệ vật liệu dệt may

Công nghệ vật liệu dệt, may

Chi tiết

6

Kỹ thuật nhiệt

Kỹ thuật nhiệt

Chi tiết

7

Công nghệ sinh học

Công nghệ sinh học

Chi tiết

8

Công nghệ thực phẩm

Công nghệ thực phẩm

Chi tiết

9

Đảm bảo Chất lượng và An toàn Thực phẩm

Công nghệ thực phẩm

Chi tiết

10

Hóa học

Kỹ thuật hóa học

Chi tiết

11

Kỹ thuật hóa dầu và lọc dầu

Kỹ thuật hóa học

Chi tiết

12

Kỹ thuật hóa học

Kỹ thuật hóa học

Chi tiết

13

Khoa học Vật liệu (VLĐT)

Khoa học Vật liệu

Chi tiết

14

Vật lý kỹ thuật

Vật lý kỹ thuật

Chi tiết

15

Vật lý lý thuyết và vật lý toán

Vật lý lý thuyết và vật lý toán

Chi tiết

16

Khoa học và công nghê nano

Vật lỹ kỹ thuật

Chi tiết

17

Kỹ thuật hạt nhân

Kỹ thuật hạt nhân

Chi tiết

18

Quản trị kinh doanh  

Quản trị kinh doanh

Chi tiết

 19

Quản lý kinh tế

Quản lý kinh tế

Chi tiết

20

Toán-tin

Toán-tin

Chi tiết

21

Sư phạm kỹ thuật

Lý luận và phương pháp dạy học

Chi tiết

22

Môi trường cảm thụ đa phương tiện và tương tác

Khoa học máy tính

Chi tiết

23

Kỹ thuật điện

Kỹ thuật điện

Chi tiết

24

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Chi tiết

25

Quản lý kỹ thuật - Công nghệ

Quản lý công nghiệp

Chi tiết

26

Khoa học và kỹ thuật vật liệu(VL kim loại)

Khoa học vật liệu

Chi tiết

27

Khoa học và Kỹ thuật vật liệu (VK kim loại)

Kỹ thuật vật liệu

Chi tiết

28

Kỹ thuật cơ điện tử

Kỹ thuật cơ điện tử

Chi tiết

29

Kỹ thuật cơ khí

Kỹ thuật cơ khí

Chi tiết

30

Kỹ thuật Viễn thông

Kỹ thuật Viễn thông

Chi tiết

31

Kỹ thuật Điện tử

Kỹ thuật Điện tử

Chi tiết

32

Kỹ thuật Y sinh

Kỹ thuật Y sinh

Chi tiết

33

Mạng Internet vạn vật và Phương tiện số

Kỹ thuật máy tính

Chi tiết

34

Khoa học máy tính

Khoa học máy tính

Chi tiết

35

Mạng máy tính và An toàn thông tin

Công nghệ thông tin

Chi tiết

36

KT phần mềm và Hệ thống thông tin

Công nghệ thông tin

Chi tiết

37

Khoa học dữ liệu

Khoa học máy tính

Chi tiết

 

TIN LIÊN QUAN TIN LIÊN QUAN