Cấp Trường

Cấp trường Cấp trường

- Mua sắm vật tư, trang thiết bị: Mua sắm tập trung (theo hướng dẫn của Tổ Mua sắm, phòng Tài chính - Kế toán): Các biểu mẫu

- Đối với các đề tài có dự trù kinh phí tham dự hội thảo (ngoài các giấy tờ thanh toán như: vé, hóa đơn phòng nghỉ, ... theo quy chế chi tiêu nội bộ) cần thêm một số giấy tờ sau: QĐ cử đi công tác, giấy mời tham dự, giấy đi đường (tham khảo thông tư 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017).

- Đối với các đề tài có điều tra khảo sát cần những giấy tờ sau: Mẫu phiếu khảo sát, bảng tổng hợp ý kiến và xử lý số liệu, phân tích (tham khảo thông tư 58/2011/TT-BTC ngày 11/5/2011).


TIN LIÊN QUAN TIN LIÊN QUAN