Cấp Trường

Cấp trường Cấp trường

Hồ sơ nghiệm thu và thanh toán đề tài cấp cơ sở 2017 gồm:

 1. Bảng kê chứng từ thanh toán: Mẫu 1a: 01 bản; Mẫu 1b: 01 bản
 2. Bảng kê Bảng kê chi trả tiền công (Mẫu 2): 04 bản
 3. Hợp đồng nghiên cứu, bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng (04 bộ)

Mẫu 3: Đề tài chỉ có 01 thành viên 

Mẫu 4, 5: Đề tài có từ 02 thành viên trở lên.

 1. Giấy xác nhận nộp báo cáo kết quả nghiên cứu (Mẫu 6: theo nội dung nghiên cứu của thuyết minh đề tài): 02 bản
 2. Hướng dẫn viết Báo cáo Tổng kết (mẫu 8): 02 quyển.
 3. Các báo cáo kết quả nghiên cứu (mẫu 7): 02 quyển/01 báo cáo
 4. Các đề tài có mua vật tư, thiết bị phục vụ cho đề tài (mẫu 9a, 9b, 9c):

Nếu các vật tư, thiết bị mua của 01 cửa hàng cung cấp với trị giá lớn hơn 20.000.000đ (hai mươi triệu đồng) thì phải có: Quyết định chỉ định đơn vị cung cấp; 03 báo giá; Hợp đồng + Biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng và hóa đơn tài chính.

Nếu các vật tư, thiết bị mua của 01 cửa hàng cung cấp với trị giá hơn 10.000.000đ (mười triệu đồng) và nhỏ hơn 20.000.000 đ (hai mươi triệu đồng) thì phải có: 03 báo giá; hóa đơn tài chính.

Nếu các vật tư, thiết bị mua của 01 cửa hàng cung cấp với trị giá dưới 10.000.000đ (mười triệu đồng) thì cần: 01 báo giá của cửa hàng và hóa đơn tài chính.

Đối với các đề tài có mua thiết bị phải có biên bản bàn giao lại cho đơn vị (Bộ môn, trung tâm,…)

 1. Giấy đề nghị thành lập Hội đồng nghiệm thu cấp Cơ sở (Mẫu 10) phải có chữ ký của lãnh đạo đơn vị.
 2. Nghiệm thu đề tài (Download)
 3. Báo cáo tóm tắt đề tài (mẫu 11)
 4. Báo cáo kết quả đề tài đã nghiệm thu (mẫu 12).

 

Các lưu ý:

 • Các đề tài có mua vật tư, thiết bị: Sau khi hoàn thành đủ thủ tục tại mục 7 có thể làm thủ tục tại phòng tài vụ để chuyển khoản kinh phí mua vật tư, thiết bị.
 • Các đề tài có thể tiến hành thủ tục thanh toán ngay khi hoàn thành.

Tệp đính kèm: Thanh toán đề tài cơ sở


TIN LIÊN QUAN TIN LIÊN QUAN