Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo Chương trình đào tạo

Đứng trước những thay đổi nhanh chóng đó, hiện nay ĐHBK Hà Nội đang triển khai Chương trình đào tạo (CTĐT) Thạc sĩ Khoa học/Kỹ thuật, Công nghệ thiết kế theo hai định hướng: Định hướng ứng dụng phù hợp với người học đang hoặc có nguyện vọng làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị kinh tế; Định hướng nghiên cứu phù hợp với người học đang hoặc có nguyện vọng làm việc ở các vị trí nghiên cứu, giảng dạy, tư vấn, hoạch định chính sách hoặc nghiên cứu phát triển và CTĐT Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Quản lý kinh tế, Quản lý Kỹ thuật - Công nghệ với định hướng ứng dụng.

Với hai chương trình đào tạo Thạc sĩ này, ĐHBK Hà Nội mang đến cơ hội và những lựa chọn linh hoạt hơn cho người học. Để tùy mục đích và định hướng nghề nghiệp trong tương lai mà người học có những lựa chọn phù hợp. Song song với các chương trình đào tạo tiên tiến đó, ĐHBK Hà Nội tạo điều kiện tối đa cho sinh viên đăng ký học thạc sĩ với chương trình đào tạo tích hợp Cử nhân – Kỹ sư – Thạc sĩ với hai định hướng ở trên. Bên cạnh đó, chính sách hỗ trợ tài chính và học bổng dành cho sinh viên.

Theo đó, học viên trúng tuyển chương trình đào tạo thạc sĩ theo định hướng nghiên cứu, tập trung toàn thời gian tại Trường năm 2019 theo hình thức xét tuyển đạt các điều kiện sau sẽ được cấp học bổng:

* Học bổng toàn phần (trị giá 100% học phí của CTĐT chuẩn)

- Tốt nghiệp chương trình đại học của Trường không quá 1 năm (tính đến thời điểm tuyển sinh); Kết quả học tập đại học đạt (CPA) từ 3.2 trở lên.

- Tác giả chính theo địa chỉ của Trường 01 bài báo đăng trên tạp chí thuộc danh mục ISI hoặc tác giả chính 02 bài báo trên tạp chí thuộc danh mục Scopus.

* Học bổng bán phần (trị giá 50% học phí của CTĐT chuẩn)

- Tốt nghiệp chương trình đại học của Trường không quá 1 năm (tính đến thời điểm tuyển sinh; Kết quả học tập đại học đạt (CPA) từ từ 2.8 đến cận 3.2.

- Là tác giả chính theo địa chỉ của Trường 01 bài báo đăng trên tạp chí thuộc danh mục Scopus.

* Các trường hợp khác được xét cấp học bổng nếu trúng tuyển vào CTĐT Thạc sĩ định hướng nghiên cứu, tập trung toàn thời gian tại Trường theo hình thức xét tuyển.

- Tốt nghiệp đại học tại Trường không quá 3 năm (tính đến thời điểm tuyển sinh) và Kết quả học tập đại học đạt (CPA) từ 3.2 trở lên;

- Người học đã tốt nghiệp đại học đạt loại giỏi tại trường khác không quá 1 năm tính đến thời điểm tuyển sinh;

- Người học có quốc tịch nước ngoài.

DANH SÁCH CÁC CHƯƠNG TRÌNH/CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ

TT

Chương trình đào to

Chuyên ngành

Nội dung CTĐT

1

Kỹ thuật máy thủy khí

Kỹ thuật cơ khí động lực

Xem chi tiết

2

Kỹ thuật động cơ đốt trong

Kỹ thuật cơ khí động lực

Xem chi tiết

3

Kỹ thuật ô tô

Kỹ thuật cơ khí động lực

Xem chi tiết

4

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin

Xem chi tiết

5

Hệ thống thông tin

Hệ thống thông tin

Xem chi tiết

6

Khoa học máy tính

Khoa học máy tính

Xem chi tiết

7

Kỹ thuật phần mềm

Kỹ thuật phần mềm

Xem chi tiết

8

Truyền thông và mạng máy tính

Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

Xem chi tiết

9

Kỹ thuật máy tính

Kỹ thuật máy tính

Xem chi tiết

10

Kỹ thuật điện

Kỹ thuật điện

Xem chi tiết

11

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Xem chi tiết

12

Đo lường và các hệ thống điều khiển

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Xem chi tiết

13

Kỹ thuật điện tử

Kỹ thuật điện tử

Xem chi tiết

14

Kỹ thuật viễn thông

Kỹ thuật viễn thông

Xem chi tiết

15

Kỹ thuật y sinh

Kỹ thuật y sinh

Xem chi tiết

16

Kỹ thuật môi trường

Kỹ thuật môi trường

Xem chi tiết

17

Quản lý tài nguyên và môi trường

Quản lý tài nguyên và môi trường

Xem chi tiết

18

Công nghệ vật liệu dệt may

Công nghệ vật liệu dệt may

Xem chi tiết

19

Kỹ thuật nhiệt

Kỹ thuật nhiệt

Xem chi tiết

20

Chế tạo máy

Kỹ thuật cơ khí

Xem chi tiết

21

Công nghệ hàn

Kỹ thuật cơ khí

Xem chi tiết

22

Cơ học kỹ thuật

Cơ kỹ thuật

Xem chi tiết

23

Cơ điện tử

Kỹ thuật cơ điện tử

Xem chi tiết

24

Công nghệ sinh học

Công nghệ sinh học

Xem chi tiết

25

Công nghệ thực phẩm

Công nghệ thực phẩm

Xem chi tiết

26

Quản lý chất lượng trong công nghiệp thực phẩm

Công nghệ thực phẩm

Xem chi tiết

27

Hóa học

Kỹ thuật hóa học

Xem chi tiết

28

Kỹ thuật lọc- hóa dầu

Kỹ thuật hóa học

Xem chi tiết

29

Công nghệ vật liệu silicat

Kỹ thuật hóa học

Xem chi tiết

30

Kỹ thuật in và truyền thông

Kỹ thuật hóa học

Xem chi tiết

31

Kỹ thuật hóa học

Kỹ thuật hóa học

Xem chi tiết

32

Khoa học và kỹ thuật vật liệu kim loại

Khoa học và kỹ thuật vật liệu

Xem chi tiết

33

Khoa học và kỹ thuật vật liệu điện tử

Khoa học và kỹ thuật vật liệu

Xem chi tiết

34

Vật lý kỹ thuật

Vật lý kỹ thuật

Xem chi tiết

35

Khoa học và công nghê nano

Vật lỹ kỹ thuật

Xem chi tiết

36

Kỹ thuật hạt nhân

Kỹ thuật hạt nhân

Xem chi tiết

37

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

Xem chi tiết

38

Toán ứng dụng

Toán ứng dụng

Xem chi tiết

39

Toán-tin

Cơ sở toán học cho tin học

Xem chi tiết

40

Sư phạm kỹ thuật

Lý luận và phương pháp dạy học

Xem chi tiết

41

Môi trường cảm thụ đa phương tiện và tương tác

Khoa học máy tính

Xem chi tiết

42

Vật lý lý thuyết và vật lý toán

Vật lý lý thuyết và vật lý toán

Xem chi tiết

43

Khoa học và kỹ thuật tính toán

Công nghệ thông tin

Xem chi tiết

44

Quản lý kinh tế

Quản lý kinh tế

Xem chi tiết