Bch đảng bộ Bch đảng bộ

Ban chấp hành Đảng bộ Trường ĐHBK Hà Nội khóa XXIX,
nhiệm kỳ 2015-2020

STT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

hiện nay

1

Đ/c Hoàng Minh Sơn

Bí thư Đảng ủy,

Hiệu trưởng

2

Đ/c Trần Văn Tớp

Phó Bí thư Đảng ủy,

Phó Hiệu trưởng

3

Đ/c Bùi Đức Hùng

UVTV, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra, Chủ tịch Công đoàn Trường, GĐ Nhà xuất Bản Bách Khoa Hà Nội

4

Đ/c Phó Thị Nguyệt Hằng

UVTV, Viện trưởng Viện Vật lý kỹ thuật

5

Đ/c Trần Ngọc Khiêm

UVTV, Bí thư chi bộ, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ

6

Đ/c Đinh Văn Phong

Đảng ủy viên Trường, Phó Hiệu trưởng

7

Đ/c Huỳnh Quyết Thắng

Đảng uỷ viên Trường, Phó Hiệu trưởng

8

Đ/c Phạm Hoàng Lương

Đảng ủy viên Trường, Viện trưởng Viện Khoa học công nghệ Quốc tế Việt Nam - Nhật Bản

9

Đ/c Lê Minh Thắng

Đảng ủy viên Trường, Chủ tịch Hội đồng Trường

10

Đ/c Nguyễn Phong Điền

Đảng ủy viên Trường, Bí thư chi bộ, Trưởng phòng Đào tạo

11

Đ/c Huỳnh Trung Hải

Đảng ủy viên Trường, Bí thư chi bộ, Trưởng phòng Quản lý nghiên cứu

12

Đ/c Lê Anh Tuấn

Đảng ủy viên Trường, Thư ký Hội đồng Trường, Bí thư Đảng ủy Viện, Viện trưởng Viện Cơ khí động lực

13

Đ/c Trần Trung Kiên

Đảng ủy viên Trường, Bí thư chi bộ, Trưởng phòng Tuyển sinh

14

Đ/c Vũ Văn Yêm

Đảng ủy viên Trường, Bí thư chi bộ, Trưởng phòng Hành chính tổng hợp

15

Đ/c Vũ Duy Hải

Đảng ủy viên Trường, Phó trưởng phòng Tuyển sinh


  Văn phòng Đảng ủy

          Địa chỉ : Phòng 203 Nhà C2.
          Điện thoại : 0243 869 2743