Các đơn vị nghiên cứu Các đơn vị nghiên cứu

Viện Đào tạo quốc tế về khoa học vật liệu 

Tel: 04.3868.0787, Fax: 04.3869.2963;

email: admin@itims.edu.vn; website: http://www.itims.edu.vn/

Văn phòng Viện:  Toà nhà ITIMS - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Viện Khoa học Công nghệ Quốc tế Việt Nam – Nhật Bản

Email: vjiist-office@hust.edu.vn                                

Văn phòng Viện:  Tầng 5, Thư viện Tạ Quang Bửu – Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Viện Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa

Tel: 04.3868.3518; Fax: 04.3868.3519; Email: icea@hust.edu.vn; website: http://icea.hust.edu.vn

Văn phòng Viện: Tòa nhà Công nghệ cao - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Viện Nghiên cứu Công nghệ Không gian và Dưới nước

Tel: 04.3623.1283; Email: isut@hust.edu.vn                                

Văn phòng Viện: Phòng 210, nhà C8 – Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Viện Nghiên cứu quốc tế về Khoa học và Kỹ thuật tính toán

Tel: 04.3868.3209, Email: hung.nguyenviet@hust.edu.vn

Văn phòng Viện: Phòng 626, Tầng 6, Tòa nhà Thư viên Tạ Quang Bửu

Viện Nghiên cứu quốc tế về Thông tin đa phương tiện, truyền thông và ứng dụng

Tel : 04.3868.3087 – Fax : 04.3868.3551; Email:secretaire@mica.edu.vn, website: www.mica.edu.vn

Văn phòng Viện: Phòng 805/B1 - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Viện Nghiên cứu và Phát triển ứng dụng các hợp chất thiên nhiên

Tel.: 04.3868.4376, fax: 04.3869.1256

Văn phòng Viện: C10B - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Viện Tiên tiến Khoa học và Công nghệ

Tel: 04.3623.0435; Fax: 04.3623.0293; Email: aist@hust.edu.vn; website: http://aist.hust.edu.vn

Văn phòng Viện: Nhà F - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Trung tâm Điện tử Y sinh

Tel/ Fax: 04.3868.2099, E-mail: bme@hust.edu.vn,

Website: http://bmec.hust.edu.vn

Văn phòng: Phòng 307 nhà C9, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Trung tâm Hợp tác quốc tế nghiên cứu và phát triển công nghệ định vị sử dụng vệ tinh

Tel: 04.2215.3127, fax: 04.3869.2214,

Email: navis@hust.edu.vn,

Website: http://navis.hust.edu.vn

Văn phòng Viện: Phòng 626, Tầng 6, Tòa nhà Thư viên Tạ Quang Bửu

Trung tâm Nghiên cứu Vật liệu Polyme

Tel/Fax: 04.3869.2731, E-mail: pc@hust.edu.vn

Văn phòngNhà D phòng 301 - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Trung tâm An toàn và An ninh thông tin

Tel/Fax: 04.3869.2731, E-mail: bkcs@hust.edu.vn

Website: http://bkcs.hust.edu.vn

Văn phòng: B1- 405 - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

 

TIN LIÊN QUAN TIN LIÊN QUAN