Truy cập nội dung luôn

CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC 

Giới thiệu chung
>
Trường ĐHBK Hà Nội đã và đang tăng cường và phát huy các quan hệ hợp tác đối ngoại đa phương nhằm mục đích: Đào tạo nguồn nhân lực khoa học kỹ thuật trình độ cao, nâng cao năng lực Đào tạo và...

> Xem chi tiết

Chương trình học bổng Hợp tác quốc tế
>
Một trong những thành quả chính của công tác HTQT là góp phần quan trọng trong việc đào tạo nguồn nhân lực trí thức có trình độ cao cho Trường nói riêng và cho xã hội nói chung. Trong thời gian qua, mỗi năm Nhà Trường cử ra nước ngoài khoảng từ 450 đến 500 lượt cán bộ giảng dạy, cán bộ nghiên cứu đi trao đổi khoa học, kỹ thuật, dự hội nghị hội thảo, trong đó hàng trăm suất học bổng dài hạn làm...

> Xem chi tiết

Các chương trình hợp tác nghiên cứu
>
1. CÁC DỰ ÁN HỢP TÁC NGHIÊN CỨU NÂNG CAO CƠ SỞ VẬT CHẤT Các dự án trọng điểm “Tạo lập hệ chu trình vòng khí thải cacbon với cao su thiên nhiên” ("Establishment of...

> Xem chi tiết

Mạng lưới hợp tác quốc tế
>
Trong những năm qua, hoạt động hợp tác quốc tế và hợp tác trong nước của ĐHBK Hà Nội có nhiều bước phát triển đáng kể, đa dạng về hình thức, và ngày càng được mở rộng. mạng lưới hợp tác...

> Xem chi tiết

Các thỏa thuận hợp tác quốc tế
>
DANH SÁCH VĂN BẢN HỢP TÁC KÝ KẾT Trong nước và quốc tế NĂM 2016-2017 (Thông tin cập nhật vào tháng 01/2017) TT Thời gian ...

> Xem chi tiết

CÁC ĐỐI TÁC TRONG NƯỚC & QUỐC TẾ

Tin tức
Ba đề tài của Bách khoa Hà Nội nhận được tài trợ từ Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF) năm 2020. Ngày 12/10/2020, Quỹ Đổi...
Xem chi tiết
Đối tác quốc tế
Các Trường ĐH, tổ chức giáo dục, hiệp hội... quốc tế có mối quan hệ đối tác với Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội.
Xem chi tiết