Sinh viên

Quay lại

Thông báo sinh viên nhận học bổng nữ sinh Microsoft nộp bảng điểm học kỳ 1 năm học 2016-2017

Theo yêu cầu của nhà tài trợ, 12 nữ sinh đã nhận học bổng Microsoft khẩn trương nộp bảng điểm của học kỳ 1 năm học 2016-2017 để xét tiếp học bổng trong học kỳ 2.

Danh sách chi tiết: xem tại đây
 
Hạn nộp cuối cùng: ngày 16/02/2017.
 
Địa điểm nộp: Phòng 103- C1 (Bàn 3).
 
Lưu ý: 
- Sinh viên chỉ nộp bảng điểm gồm các học phần của học kỳ 1 năm học 2016-2017, cuối bảng điểm có tính GPA của học kỳ 1 năm học 2016-2017.
- Bảng điểm phải có xác nhận của Viện hoặc Phòng Đào tạo đại học.
- Sinh viên không nộp bảng điểm sẽ không được xét tiếp học bổng trong học kỳ 2.

SỰ KIỆN NỔI BẬT
T01
30
Lễ chào mừng 90 năm Thành lập Đảng CSVN và khai Xuân Canh Tý