Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN 45 NĂM HỌC
(Từ    đến  )

Tải về

THỨ 2

+ 16h00 tại C1-222: BGH (GS. Đ.V. Phong) chủ trì lễ ký kết Văn bản hợp tác với Hiệp hội Khoa học Thông tin và Truyền thông Hàn Quốc (KICS). TP: Theo giấy mời. Phòng HTQT và Viện ĐTVT chuẩn bị.

THỨ 3

+ 09h00 tại C1-222: BGH (PGS.T.V.Tớp) chủ trì họp tổng kết hoạt động Ban TVNVSP năm học 2016-2017 và triển khai công tác dự giờ năm học 2017-2018. TP: Theo giấy mời. TTĐBCL chuẩn bị.

+ 14h00 tại C1-315: Lãnh đạo phòng HTQT tiếp đại diện Trường Đại học Bách Khoa (KPU), Hàn Quốc. Mời Viện SĐH cùng dự.

+ 14h30 tại Hội thảo C2: BGH (PGS.T.V.Tớp) chủ trì họp bàn chuẩn bị đón đoàn đánh giá ngoài 3 CTTT theo tiêu chuẩn AUN-QA. TP: Trưởng các đơn vị liên quan, tổ viết báo cáo tự đánh giá. TTĐBCL chuẩn bị.

+ 15h00 tại C1-222: BGH (GS. Đ.V. Phong) chủ trì họp xét đề tài SVNCKH gửi đi xét Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2017” của Bộ GD&ĐT. TP: Theo giấy mời, các Chủ tịch HĐ NCKH SV của các phân ban thuộc Khoa/Viện. Phòng KHCN chuẩn bị nội dung.

 

THỨ 4

+ 08h30 tại Hội thảo C2: BGH (PGS.T.V Tớp) chủ trì họp về định hướng đào tạo các chương trình chất lượng cao TP: Điều phối viên của các viện có chương trình đào tạo CLC PFIEV, Tài năng, Tiên tiến. Phòng ĐTĐH chuẩn bị.

+ 08h30 tại C1-318: Bảo vệ luận án TS cấp trường cho NCS Nguyễn Chiến Thắng, chuyên ngành Kỹ thuật nhiệt. Đề tài: “Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao hiệu suất cháy antraxit Việt Nam trong buồng đốt than phun nhà máy nhiệt điện”. Mã số 62520115. Kính mời các đ/c quan tâm đến dự.

THỨ 5

+ 08h30 tại C1-318: Bảo vệ luận án TS cấp trường cho NCS Trần Đức Hùng, chuyên ngành Kỹ thuật hóa học. Đề tài: “Nghiên cứu quá trình hydrodeclo hóa các chất dioxin/furan sử dụng xúc tác trên cơ sở Pd/C”. Mã số 62520301. Kính mời các đ/c quan tâm đến dự.

THỨ 6

+ 14h00 tại C1-318: Bảo vệ luận án TS cấp trường cho NCS Nguyễn Văn Cường, chuyên ngành Kỹ thuật điện tử. Đề tài: “Nghiên cứu NoC cấu hình lại được trên FPGA và phát triển thuật toán ánh xạ động ứng dụng trên nền tảng NoC”. Mã số 62520203. Kính mời các đ/c quan tâm đến dự.

THỨ 7
CHỦ NHẬT
 

NHẮC VIỆC:

+ 06h00 ngày 27/6/2017 Công ty Điện lực Hai Bà Trưng, tạm ngừng cấp điện tại các khu vực: Khu nhà T (58 Lê Thanh Nghị); Nhà xuất bản BK; Nhà khách BK; Viện Đào tạo liên tục; Sân tennis; Khu thực hành cao đẳng nghề (ngõ 17); Nhà C3; Nhà C5; 1/2 Nhà C4 (phía Tây); Các nhà cầu C3-4; C4-5; C5-10; đài phun nước C1; lớp học cao đẳng nghề (nhà C4B); Nhà HI-TECH. Thời gian dự kiến cấp điện trở lại: 08h00 ngày 27 tháng 6 năm 2017.

+ 06h00 ngày 18/6/2017 Công ty Điện lực Hai Bà Trưng, tạm ngừng cấp điện tại các khu vực:  Nhà C9; Trung tâm Ngoại ngữ; Trung tâm Việt- Đức; Trung tâm Polyme; xưởng nhiệt luyện; nhà cầu C2-C9. Thời gian dự kiến cấp điện trở lại: 08h00 ngày 28 tháng 6 năm 2017.