Lịch công tác

Lịch công tác 09

LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN 9 NĂM HỌC
(Từ    đến  )

Tải về

THỨ 2

+ 07h00 tại tầng 1 Tòa nhà LoveHust: Đoàn Thanh niên tổ chức “Bách khoa Nghìn giọt hi vọng lần thứ 24”. Kính mời các Thầy cô giáo và các em sinh viên đến ủng hộ.

+ 17h00- 21h00 tại Hội trường C2: Viện Điện tử Viễn thông tổ chức sinh hoạt công dân sinh viên giữa khóa năm học 2019-2020. Viện ĐTVT, CTSV chuẩn bị. 
THỨ 3

+ 07h00 tại tầng 1 Tòa nhà LoveHust: “Bách khoa Nghìn giọt hi vọng lần thứ 24” (tiết tục). Kính mời các Thầy cô giáo và các em sinh viên đến ủng hộ.

+08h00 tại phòng Hội thảo C2: Hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng để lấy thư giới thiệu Phó Hiệu trưởng tiếp tục nhiệm kỳ 2015-2020. TP: ĐU, BGH, Trưởng các đơn vị cấp 2. Phòng TCCB, HCTH chuẩn bị.

+ 08h30 tại C1-318: Bảo vệ luận án TS cấp trường cho NCS Nguyễn Ngọc Thía, Ngành: Kinh tế học. Mã số: 9310101. Đề tài: Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá thực hiện tăng trưởng xanh ngành công nghiệp Việt Nam: Áp dụng cho các doanh nghiệp sản xuất xi măng. Kính mời các đ/c quan tâm đến dự.

+ 09h00 tại phòng Hội thảo C2: Hội nghị cán bộ chủ chốt xin ý kiến bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng tiếp tục nhiệm kỳ 2015-2020. TP: ĐU, BGH, Thường trực Hội đồng trường là cán bộ của Trường; Chủ tịch CĐ, Bí thư ĐTN, CT Hội CCB; Trưởng, phó đơn vị cấp 2; Các GS là cán bộ cơ hữu. Phòng TCCB, HCTH chuẩn bị.

+ 10h00 tại phòng Hội thảo C2: BGH chủ trì họp giao ban Quý IV/2019. TP: Trưởng/Phó các đơn vị cấp 2. Kính mời: CTHĐT, CTCĐT, BT ĐTN, CT Hội CCB, Ban TTND tham dự.

+ 14h00 tại C2-204: Họp Đảng ủy trường.

+ 15h30 tại C1-213: BGH (PGS. H.M. Sơn) tiếp công ty Amazon Web Services (Hoa Kỳ). Mời Viện CNTT&TT, ĐTVT cùng dự. Phòng HTĐN chuẩn bị.

+ 17h00- 21h00 tại Hội trường C2: Viện Điện tử Viễn thông tổ chức sinh hoạt công dân sinh viên giữa khóa năm học 2019-2020. Viện ĐTVT, CTSV chuẩn bị. 

THỨ 4

+ 08h30 tại C1-302:  Hội nghị cán bộ Đảng. TP: Từ Bí thư chi bộ trở lên.

+ 08h30 tại C1-213: Phòng HTĐN tiếp Trường ĐH Ecam Lyon (CH Pháp).

+ 08h30 tại C1-214: BGH (PGS. T.V.Tớp) tiếp Tổng giám đốc Công ty Ericsson Việt Nam. Phòng HTĐN chuẩn bị.

+ 08h45 tại Phòng Hội thảo C2: BGH (PGS. T.V.Tớp) dự Buổi nói chuyện của Tổng Giám đốc Ericsson với sinh viên ĐHBKHN và Ngày Hội Công ty Ericsson tại trường ĐHBKHN. Mời sinh viên quan tâm tham dự. Phòng HTĐN và CTSV chuẩn bị.

+ 14h30 tại Phòng Hội thảo C2: BGH (PGS T.V. Tớp) chủ trì lễ ký kết văn bản hợp tác với tổ chức CPA (Úc). Phòng HTĐN, Viện KTQL chuẩn bị.
THỨ 5

+ 08h30 tại C1-318: Bảo vệ luận án TS cấp trường cho NCS Nguyễn Hồng Lĩnh, Ngành: Kỹ thuật cơ khí. Mã số: 9520103. Đề tài: Xây dựng phương pháp thiết kế và công nghệ để đảm bảo độ chính xác tiếp xúc của bộ truyền bánh răng côn thẳng có gờ chặn khi gia công trên máy phay CNC. Kính mời các đ/c quan tâm đến dự.

+ 08h30 tại C1-222: BGH (PGS. T.V.Tớp) chủ trì Hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm của công tác đào tạo và tuyển sinh trong năm học 2019-2020. TP: Viện trưởng và PVT phụ trách đào tạo của các viện đào tạo; Trưởng khoa LLCT và GDTC và phòng TTPC. Phòng TS, ĐT, CTSV, QLCL chuẩn bị nội dung.

+ 09h00 tại C1-213: BGH (PGS. H.M.Sơn) tiếp đại diện của tổ chức QS (Quacquarelli Symonds) về xếp hạng đại học. TP: Theo giấy mời.

THỨ 6

+ 08h30 tại Phòng Hội thảo C2: BGH (PGS.TV. Tớp) khai mạc Hội thảo nâng cao kỹ năng tư vấn giáo dục do Đại sứ quán Hoa Kỳ và trường ĐHBKHN phối hợp tổ chức. Mời các thầy cô và sinh viên quan tâm  tham dự. Phòng HTĐN, HCTH chuẩn bị (cả ngày).

+ 08h30 tại C1-222: Hội đồng trường họp phiên thứ 11.

+ 13h30 tai C1-213: Phòng HTĐN tiếp Công ty AGC Asia Pacific Pte Ltd (Nhật Bản). Mời phòng CTSV, Viện KTHH (PGS. P.T.Huyền) cùng dự.

THỨ 7
+ 07h00 – 12h00 tại Hội trường C2: Viện KH & CN Nhiệt Lạnh tổ chức sinh hoạt công dân sinh viên giữa khóa năm học 2019-2020. Viện KH & CN Nhiệt Lạnh, CTSV chuẩn bị.
CHỦ NHẬT
 

NHẮC VIỆC:

+ Các đơn vị triển khai áp dụng hệ thống văn phòng điện tử trên http://eoffice.hust.edu.vn để xử lý văn bản và công tác quản lý hành chính.