Lịch công tác

Lịch công tác 51

LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN 51 NĂM HỌC
(Từ    đến  )

Tải về

THỨ 2
+ Từ 7h00 – 17h00 tại Hội trường C2: Nhà trường tổ chức nhập học sinh viên K64. Phòng TS chủ trì chuẩn bị; các đơn vị chức năng và chuyên môn trong Trường phối hợp chuẩn bị và thực hiện.
THỨ 3

+ Từ 7h00 – 17h00 tại Hội trường C2: Nhà trường tổ chức nhập học sinh viên K64. Phòng TS chủ trì chuẩn bị; các đơn vị chức năng và chuyên môn trong Trường phối hợp chuẩn bị và thực hiện.

+ 09h00 tại C1-213: BGH (GS. Đ.V.Phong) chủ trì họp Ban tổ chức hội nghị quốc tế về “truyền thông và năng lượng cho xe điện” IEEE-VPPC 2019. TP: Theo giấy mời. Trung tâm NCUD& Sáng tạo công nghệ chuẩn bị. 
THỨ 4

+ Từ 7h00 – 17h00 tại tầng 1 Thư viện Tạ Quang Bửu: Nhà trường tổ chức nhập học sinh viên K64. Phòng TS chủ trì chuẩn bị; các đơn vị chức năng và chuyên môn trong Trường phối hợp chuẩn bị và thực hiện.

+ 09h00 tại C1-213: Phòng HTĐN tiếp đoàn Education USA, ĐSQ Hoa Kỳ tại Việt Nam.

THỨ 5

+ Từ 7h00 – 17h00 tại tầng 1 Thư viện Tạ Quang Bửu: Nhà trường tổ chức nhập học sinh viên K64. Phòng TS chủ trì chuẩn bị; các đơn vị chức năng và chuyên môn trong Trường phối hợp chuẩn bị và thực hiện.

+ 08h00 tại Hội trường C2: Khai mạc Ngày hội trí tuệ nhân tạo Việt Nam 2019 (AI4VN) đẩy mạnh hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo. TP: Theo giấy mời và đăng ký với BTC.
THỨ 6

+ 08h30 tại Hội trường C2: Phiên trọng thể Ngày hội trí tuệ nhân tạo Việt Nam 2019 (AI4VN) đẩy mạnh hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo. TP: Theo giấy mời và đăng ký với BTC.

+ 09h00 tại C1-213: Phòng HTĐN tiếp đoàn trường ĐH Sejong (Hàn Quốc). Mời Phòng ĐT cùng dự.

+ 10h00 tại C1-213: Phòng HTĐN tiếp đoàn trường ĐH Kookmin (Hàn Quốc).

THỨ 7
CHỦ NHẬT
 

NHẮC VIỆC:

+ Từ ngày 5/8/2019: Phòng HCTH phát thẻ ô tô cho các cán bộ đã đăng ký biển kiểm soát xe theo đơn vị. Đề nghị các đơn vị cử đại diện đến gặp đ/c Trần Quyết Thắng tại phòng HCTH,  C1-217 để nhận thẻ. Hạn đăng ký bổ sung thẻ ô tô cho cán bộ viên chức đến hết ngày 18/8/2019.