Lịch công tác

Lịch công tác 23

LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN 23 NĂM HỌC
(Từ    đến  )

Tải về

CHÚC MỪNG NĂM MỚI CANH TÝ 2020

CHÀO MỪNG 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

(03/02/1930 – 03/02/2020)

THỨ 2
THỨ 3
THỨ 4
THỨ 5

+ 08h15 tại Hội trường C2: Gặp mặt đầu xuân Canh Tý 2020 và Lễ chào mừng 90 năm ngày Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 03/02/1930 – 03/02/2020. Kính mời toàn thể CBVC và Đảng viên đến dự. 

THỨ 6
THỨ 7
CHỦ NHẬT
 

NHẮC VIỆC: