Lịch công tác

Lịch công tác 32

LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN 32 NĂM HỌC
(Từ    đến  )

Tải về

THỨ 2
+ 15h00-16h00: BGH họp trực tuyến với Trưởng các đơn vị cấp 2. Đề nghị các đồng chí Trưởng đơn vị tham dự đầy đủ.
THỨ 3
+ 08h30 tại C1-318: Bảo vệ luận án Tiến sĩ  cấp Trường cho NCS Hà Thanh Hải, Ngành: Kỹ thuật cơ khí, Mã số: 9520103. Đề tài: Mô hình hóa động lực học và điều khiển robot gia công phay.
THỨ 4
THỨ 5
THỨ 6
THỨ 7
CHỦ NHẬT
 

NHẮC VIỆC:

+ Đề nghị Lãnh đạo các đơn vị hành chính và đơn vị dịch vụ nộp báo cáo quý I/2020 và kế hoạch quý II/2020 gửi về Văn phòng BGH (mail: presidentoffice@hust.edu.vn) trước ngày 31/3/2020.