Lịch công tác

Lịch công tác 26

LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN 26 NĂM HỌC
(Từ    đến  )

Tải về

THỨ 2
THỨ 3
THỨ 4

+ 08h00-09h00 tại phòng Hội thảo C2: Hội nghị cán bộ chủ chốt giới thiệu nhân sự tái cử tham gia BCH, BTV, UBKT và các chức danh trong Đảng ủy Trường, UBKT Đảng ủy Trường khóa XXX, nhiệm kỳ 2020-2025. TP: Các đồng chí Đảng ủy viên Trường; các đồng chí trong Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng Trường; Chủ tịch Công đoàn Trường, Bí thư Đoàn TN Trường, Chủ tịch Hội CCB Trường; Bí thư các Đảng bộ bộ phận, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường; các đồng chí Trưởng đơn vị cấp 2.

+ 09h00 tại C1-213: Phòng HTĐN tiếp đại diện các Trường ĐH LB Nga. Mời Viện Điện, NN cùng dự.

+ 10h00 tại C2-204: Họp Đảng ủy Trường.

+ 15h00-16h00 tại phòng Hội thảo C2: Hội nghị cán bộ chủ chốt giới thiệu nhân sự lần đầu tham gia BCH, BTV, UBKT và các chức danh trong Đảng ủy Trường, UBKT Đảng ủy Trường khóa XXX, nhiệm kỳ 2020-2025. TP: Các đồng chí Đảng ủy viên Trường; các đồng chí trong Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng Trường; Chủ tịch Công đoàn Trường, Bí thư Đoàn TN Trường, Chủ tịch Hội CCB Trường; Bí thư các Đảng bộ bộ phận, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường; các đồng chí Trưởng đơn vị cấp 2.

+16h30 tại C2-204: Họp Đảng ủy Trường.

THỨ 5
THỨ 6
THỨ 7
CHỦ NHẬT
 

NHẮC VIỆC:


Tải về lịch tuần Tải về lịch tuần

Quay lại

Lịch tuần 03

Lịch tuần 03 (Phiên bản 1.0)

Hình nhỏ Được tải lên bởi Phòng Hành chính tổng hợp, 14:19 11/09/2018
Trung bình (0 Bình chọn)
Các lời bình
Chưa có lời bình nào. Hãy là người đầu tiên.
Lịch sử phiên bản
Phiên bản Ngày Cỡ  
1.0 1 Năm qua 80k