Lịch công tác

Lịch công tác 48

LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN 48 NĂM HỌC
(Từ    đến  )

Tải về

Từ 6h00 ngày 24/7/2O21 thực hiện cách ly toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô theo Chỉ thị 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của Chủ tịch UBND TP Hà Nội & theo nguyên tắc Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, chỉ các công việc THẬT SỰ CẦN THIẾT mới vào các khuôn viên Trường ĐHBK Hà Nội.

Công việc CẦN THIẾT bao gồm: trực lãnh đạo đơn vị cấp 2, xử lý tài liệu mật, khẩn cấp phát sinh, và các nhiệm vụ cần thiết khác theo yêu cầu cụ thể của Trưởng đơn vị cấp 2.

Cần đăng ký trước khi vào Trường để trưởng đơn vị phê duyệt qua email & TUÂN THỦ HƯỚNG DẪN CỦA BẢO VỆ. https://forms.office.com/r/p1ddYwqqmF

 

THỨ 2
+ 8h30: Họp trực tuyến Hội đồng tuyển sinh năm 2021.
THỨ 3
THỨ 4

+ 8h30: BGH (PGS. Nguyễn Phong Điền) chủ trì họp trực tuyến với Lãnh đạo IIG Việt Nam về dạy-học và đánh giá trình độ Tiếng Anh theo chuẩn quốc tế. Thành phần: theo Giấy mời.

+ 14h30 tại C2-204: Họp Đảng ủy Trường. Văn phòng Đảng ủy chuẩn bị.

THỨ 5
THỨ 6
THỨ 7
CHỦ NHẬT
 

NHẮC VIỆC:

[SARS-CoV-2]:

  1. Khi phát hiện có liên quan với F0, F1, F2, F3 hãy nhanh chóng khai báo y tế https://tokhaiyte.vn/ và cập nhật thông tin cho đơn vị tại https://forms.office.com/r/LsycY7QZ8E. CHỦ ĐỘNG CÁCH LY & LÀM VIỆC TẠI NƠI CƯ TRÚ;
  2. CBVC & Khách đến làm việc THẬT SỰ CẦN THIẾT trong các khu vực Trường phải khai báo thông tin tại https://forms.office.com/r/p1ddYwqqmF & tuân thủ kiểm tra hướng dẫn của Bảo vệ;
  3. Sinh viên cần làm thí nghiệm RẤT CẤP THIẾT CHO NHIỆM VỤ PHÒNG CHỐNG DỊCH trong các khu vực Trường phải đăng ký trên https://forms.office.com/r/AawF7Cv3EZ, có xác nhận của Thầy Cô hướng dẫn và được sự đồng ý của Trưởng đơn vị cấp 2 và của BCĐ phòng, chống dịch Covid-19;
  4. Luôn cập nhật các THÔNG TIN & ĐỊA ĐIỂM DỊCH BỆNH MỚI PHÁT SINH tại https://ncov.moh.gov.vn/ hoặc ứng dụng Ncovi, Bluezone;
  5. Bắt buộc thực hiện nghiêm nguyên tắc "5K'' của Bộ Y tế để giữ an toàn cho toàn Trường và xã hội, xem tại đây;
  6. Thông tin phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Trường được đặt tại website: http://www.hust.edu.vn/covid-19 để thuận tiện cho việc cập nhật;
  7. CBVC chưa Vaccine mũi số 1 thì bổ sung thông tin vào https://forms.office.com/r/CYgSKkpLx1. CBVC chuẩn bị Vaccine mũi số 2 thì cung cấp thông tin vào https://forms.office.com/r/4Ze91M1BYw. Ngày, giờ và địa điểm tiêm Vaccine cụ thể BCĐ sẽ thông báo sau qua Trưởng đơn vị cấp 2.