Liên hệ

THÔNG TIN LIÊN HỆ THÔNG TIN LIÊN HỆ

1. PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

Mảng Công tác sinh viên

 • Phòng 103 – 104, Nhà C1, Trường ĐHBK Hà Nội
 • ĐT: 024 3869 3108
 • Email: ctsv@hust.edu.vn

Mảng Tư vấn Việc làm, hợp tác doanh nghiệp

2. PHÒNG TUYỂN SINH

 • Phòng 203B, Nhà D7, Trường ĐHBK Hà Nội
 • Điện thoại (Sau đại học): 024 38683407
 • Điện thoại (Đại học): 024 38683408
 • Đường dây nóng: 0938683407
 • Email: tuyensinh@hust.edu.vn
 • Website: http://ts.hust.edu.vn/

3. VĂN PHÒNG CỰU SINH VIÊN 

 • Phòng 215 – 216, Nhà C2, Trường ĐHBK Hà Nội
 • ĐT: 024 3869 0071
 • Email: vpcsv@hust.edu.vn
 • Cựu sinh viên: http://alumni.hust.edu.vn/
First Demo Spring Mvc tạm thời không có.