Thông báo Kết quả xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020 tại Hội đồng chức danh Giáo sư cơ sở Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
29 tháng 07, 2020
Kết quả xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020 tại Hội đồng chức danh Giáo sư cơ sở Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
> Xem thêm
Mời nộp đề xuất dự án “GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU Ô NHIỄM RÁC THẢI NHỰA ĐẠI DƯƠNG” (Ending Plastic Pollution Innovation Challenge) từ Vietnam Silicon Valley.
22 tháng 07, 2020
Phòng Hợp tác đối ngoại xin trân trọng thông báo: Dự án “GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU Ô NHIỄM RÁC THẢI NHỰA ĐẠI DƯƠNG” EPPIC dành cho tất cả các cá nhân và tổ chức (bao gồm doanh nghiệp, các tổ chức phi lợi nhuận, các tổ chức giáo dục, và các viện trường) muốn đóng góp vào việc giảm thiểu rác thải nhựa và ô nhiễm tại khu vực ASEAN.
> Xem thêm
ASEAN-QA Online Forum Series 2020
21 tháng 07, 2020
Phòng Hợp tác đối ngoại xin trân trọng thông báo Online Forum series 2020 với chủ đề : "Divers for Change: Quality Assurance in Times of Disruption and Innovation" do ASEAN-QA Association phối hợp với ASEAN University Network, DAAD, ENQA, German Rector's Conference, SEAMEO RIHED và University of Postdam đồng tổ chức.
> Xem thêm
Mời nộp đề xuất dự án giảm thiểu tác động đại dịch COVID-19, tài trợ bởi mạng lưới AUN/SEED-Net
14 tháng 07, 2020
Phòng Hợp tác đối ngoại xin trân trọng thông báo: Để đối phó với với cuộc khủng hoảng đại dịch COVID-19, JICA và mạng lưới AUN/SEED-Net khởi động chương trình hỗ trợ nghiên cứu mang tên “Chương trình đặc biệt hỗ trợ nghiên cứu phòng chống COVID-19” (SPRAC - Special Program for Research against COVID-19). SPRAC mang đến cơ hội hợp tác nghiên cứu giữa các trường Đại học Đông Nam Á và Nhật Bản nhằm giảm thiểu tác động kinh tế - xã hội của đại dịch COVID-19.
> Xem thêm
Hướng dẫn tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ thực hiện từ năm 2021
12 tháng 07, 2020
hướng dẫn tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ thực hiện từ năm 2021
> Xem thêm
First Demo Spring Mvc tạm thời không có.