Mời tham gia nộp đề xuất dự án Green Recovery Challenge Fund do UK PACT tài trợ
17 tháng 08, 2020
Phòng Hợp tác đối ngoại xin trân trọng thông báo: Với mục đích hỗ trợ các nước đang phát triển xây dựng môi trường xanh, giảm phát thải khí nhà kính và tiếp cận năng lượng sạch, UK PACT đã khởi động chương trình Green Recovery Challenge Fund với tổng mức tài trợ lên tới 500,000 Bảng Anh cho mỗi dự án liên quan đến lĩnh vực này.
> Xem thêm
Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về “Mùa hè an toàn với Sinh viên”
05 tháng 08, 2020
Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục Đào tạo tại Công văn số 2083/BDGĐT-GDCTHSSV ngày 12/06/2020 và Công văn số 2749/ BDGĐT-GDCTHSSV ngày 24/07/2020  của Thứ trưởng Bộ GDĐT về việc tăng...
> Xem thêm
Chương trình Trao đổi cán bộ khoa học theo Thỏa thuận giữa Trường ĐHBKHN và DAAD
31 tháng 07, 2020
Ngày …, tháng 6 năm 2020, Trường ĐHBK Hà Nội (ĐHBK HN) và Cơ quan trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD) đã ký lại Thỏa thuận Chương trình trao đổi cán bộ khoa học của ĐHBK HN với các trường đại học hoặc viện nghiên cứu của Đức nhằm thúc đẩy hợp tác giữa các cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam và Đức. Đối tượng tham gia là tất cả cán bộ Trường ĐHBK HN có học vị tiến sỹ có hợp tác với các nhà khoa học/ giảng viên của các Viện nghiên cứu và các Trường Đại học của CHLB Đức.
> Xem thêm
Mời tham gia nộp đề xuất dự án Global Challenges Research Fund Networking Grants
31 tháng 07, 2020
Phòng Hợp tác đối ngoại xin trân trọng thông báo: Nhằm hỗ trợ các nhà khoa học từ các nước đang phát triển xây dựng mạng lưới nghiên cứu với các đối tác Vương quốc Anh, Quỹ nghiên cứu thách thức toàn cầu (GCRF) đã khởi động dự án “Networking Grants” với tổng mức tài trợ lên đến 25.000 Bảng Anh. Quỹ kỳ vọng các mạng lưới mới thiết lập sẽ tạo tiền đề giải quyết các vấn đề nóng toàn cầu hiện nay, đặc biệt trong các lĩnh vực Equitable Access to Sustainable Development, Sustainable Economies and...
> Xem thêm
Thông báo bán thanh lý một số vật tư, vật liệu thu hồi từ phá dỡ, sửa chữa
30 tháng 07, 2020
Kính gửi: Lãnh đạo các đơn vị trong toàn trường.               Thực hiện Quyết định số 1146 /QĐ-ĐHBK-CSVC ngày 03 / 8 /2020 về việc thanh lý một số...
> Xem thêm
Previous 1 ... 2 3 4 ... 36 Next
First Demo Spring Mvc tạm thời không có.