Thông báo

Quay lại

Thông báo đề xuất đăng ký thực hiện nhiệm vụ KHCN thuộc chương trình CNSH giai đoạn 2018-2020

 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ra thông báo số 98/BNN-KHCN ngày 05 tháng 01 năm 2018 về việc Thông báo đề xuất đăng ký thực hiện nhiệm vụ KHCN thuộc chương trình CNSH giai đoạn 2018-2020 Xem chi tiết tại đây

Đề nghị các đơn vị nộp đề xuất về Phòng Khoa học Công nghệ trước ngày 27/2/2018. 


SỰ KIỆN NỔI BẬT
T10
09
Sinh viên K65 nhập học (9 - 10/10/2020)