Thông báo

Quay lại

Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện Chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ thực hiện từ năm 2020.

Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện Chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ thực hiện từ năm 2020.

 

Tệp đính kèm: Công văn 3116


SỰ KIỆN NỔI BẬT
T09
20
Khóa đào tạo Công nghệ Điện hạt nhân JINED 2019