Thông báo

Quay lại

Tra cứu điểm thi THPT quốc gia 2016 tại Cụm thi số 1 - Trường ĐHBK Hà Nội

Sáng mai (ngày 19/7/2016), Trường ĐHBK Hà Nội sẽ chính thức công bố điểm thi THPT quốc gia 2016 của Cụm thi số 1.

Thí sinh tra cứu điểm thi theo địa chỉ: tradiem.hust.edu.vn.

Thí sinh có thể xem toàn bộ danh sách điểm thi của Cụm thi số 1 TẠI ĐÂY


First Demo Spring Mvc tạm thời không có.

Tin tức liên quan Tin tức liên quan