Thông tin - Thông báo

Thông báo số 2 về xét tốt nghiệp đợt 20161-B
07 tháng 03, 2017
THÔNG BÁO VỀ XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 20161B   1.      Đợt mở xét tốt nghiệp online đã kết thúc lúc 16 giờ 30 phút ngày 06/03/2017. 2....
> Xem thêm
Lịch thi giữa kỳ và cuối kỳ 20162-A-AB-B
02 tháng 03, 2017
PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THÔNG BÁO LỊCH THI     Lịch thi giữa kỳ học phần ET3310 kỳ 20162 (cập nhật ngày 17/03/2017) tại đây. Lịch thi giữa kỳ học phần kỹ thuật...
> Xem thêm
Thông báo lịch mở đăng ký xét tốt nghiệp kỳ 20161-B
27 tháng 02, 2017
THÔNG BÁO MỞ ĐĂNG KÝ  TỐT NGHIỆP ĐỢT 20161B Phòng Đào tạo Đại học thông báo mở đăng ký online xét tốt nghiệp đợt  20161B   Sinh viên đã hoàn thành chương trình đào...
> Xem thêm
Lịch mở đăng ký xét tốt nghiệp kỳ 20161-B
27 tháng 02, 2017
THÔNG BÁO MỞ ĐĂNG KÝ  TỐT NGHIỆP ĐỢT 20161B Phòng Đào tạo Đại học thông báo mở đăng ký online xét tốt nghiệp đợt  20161B   Sinh viên đã hoàn thành chương trình đào...
> Xem thêm
THÔNG BÁO VỀ VIỆC XỬ LÝ BUỘC THÔI HỌC ĐỐI VỚI SINH VIÊN HỆ CAO ĐẲNG
24 tháng 02, 2017
Thông báo về việc xử lý Buộc thôi học sinh viên hệ Cao đẳng do quá hạn tiếp nhận trở lại Vào cuối học kỳ 1 năm học 2016-2017, Phòng Đào tạo Đại học dự kiến xử lý buộc thôi học đối với...
> Xem thêm
SỰ KIỆN NỔI BẬT
T09
20
Khóa đào tạo Công nghệ Điện hạt nhân JINED 2019