Thông tin ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn GS/PGS 2020 Thông tin ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn GS/PGS 2020

Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2020

 

HỘI ĐỒNG I (Điện, Điện tử)

 

TT

Họ và tên

Đơn vị

Thành phần

 1.  

GS. Nguyễn Phùng Quang

Viện Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa

Chủ tịch HĐ

 1.  

PGS. Nguyễn Hữu Thanh

Viện Điện tử - Viễn thông

Phó chủ tịch HĐ

 1.  

PGS. Nguyễn Huy Phương

Viện Điện

Ủy viên – Thư ký

 1.  

GS. Nguyễn Doãn Phước

Viện Điện

Ủy viên

 1.  

GS. Vũ Văn Yêm

Viện Điện tử - Viễn thông

Ủy viên

 1.  

PGS. Trần Trọng Minh

Viện Điện

Ủy viên

 1.  

PGS. Hoàng Sĩ Hồng

Viện Điện

Ủy viên

 1.  

PGS. Nguyễn Văn Khang

Viện Điện tử - Viễn thông

Ủy viên

 1.  

PGS. Nguyễn Hữu Trung

Viện Điện tử - Viễn thông

Ủy viên

 

HỘI ĐỒNG II (Vật lý, Luyện kim, Hoá học)

 

TT

Họ và tên

Đơn vị

Thành phần

 1.  

GS. Nguyễn Đức Chiến

Viện Vật lý kỹ thuật

Chủ tịch HĐ

 1.  

GS. Nguyễn Hồng Hải

Viện KH&KT Vật liệu

Phó chủ tịch HĐ

 1.  

PGS. Nguyễn Hồng Liên

Viện Kỹ thuật Hóa học

Ủy viên – Thư ký

 1.  

GS. Nguyễn Trọng Giảng

Viện KH&KT Vật liệu

Ủy viên

 1.  

GS. Vũ Ngọc Hùng

Viện ITIMS

Ủy viên

 1.  

GS. Nguyễn Đức Hoà

Viện ITIMS

Ủy viên

 1.  

GS. Huỳnh Trung Hải

Viện

Ủy viên

 1.  

GS. Lê Minh Thắng

Viện Kỹ thuật Hóa học

Ủy viên

 1.  

PGS. Huỳnh Đăng Chính

Viện Kỹ thuật Hóa học

Ủy viên

 1.  

PGS. Nguyễn Hữu Lâm

Viện Vật lý kỹ thuật

Ủy viên

 1.  

PGS. Trần Ngọc Khiêm

Viện ITIMS

Ủy viên

 1.  

PGS. Nguyễn Văn Hồng

Viện Vật lý kỹ thuật

Ủy viên

 1.  

PGS. Bùi Anh Hoà

Viện KH&KT Vật liệu

Ủy viên

 

HỘI ĐỒNG III (Cơ học, Cơ khí-Động lực)

 

TT

Họ và tên

Đơn vị

Thành phần

 1.  

GS. Trần Ích Thịnh

Viện Cơ khí

Chủ tịch HĐ

 1.  

GS. Lê Anh Tuấn

Viện Cơ khí - Động lực

Phó chủ tịch HĐ

 1.  

PGS. Nguyễn Thị Hồng Minh

Viện Cơ khí

Ủy viên – Thư ký

 1.  

GS. Trần Văn Địch

Viện Cơ khí

Ủy viên

 1.  

GS. Đinh Văn Phong

Viện Cơ khí

Ủy viên

 1.  

GS. Phạm Minh Tuấn

Viện Cơ khí - Động lực

Ủy viên

 1.  

GS. Nguyễn Thế Mịch

Viện Cơ khí - Động lực

Ủy viên

 1.  

GS. Lê Minh Quý

Viện Cơ khí

Ủy viên

 1.  

PGS. Phạm Văn Hùng

Viện Cơ khí

Ủy viên

              

HỘI ĐỒNG IV (Công nghệ Thông tin, Toán học)

 

TT

Họ và tên

Đơn vị

Thành phần

 1.  

PGS. Huỳnh Quyết Thắng

Viện CNTT&TT

Chủ tịch HĐ

 1.  

PGS. Nguyễn Xuân Thảo

Viện Toán ƯD và Tin học

Phó chủ tịch HĐ

 1.  

PGS. Huỳnh Thị Thanh Bình

Viện CNTT&TT

Ủy viên – Thư ký

 1.  

PGS. Tạ Hải Tùng

Viện CNTT&TT

Ủy viên

 1.  

PGS. Nguyễn Linh Giang

Viện CNTT&TT

Ủy viên

 1.  

PGS. Trương Thị Diệu Linh

Viện CNTT&TT

Ủy viên

 1.  

PGS. Lã Thế Vinh

Viện CNTT&TT

Ủy viên

 1.  

PGS. Nguyễn Thiệu Huy

Viện Toán ƯD và Tin học

Ủy viên

 1.  

PGS. Đỗ Đức Thuận

Viện Toán ƯD và Tin học

Ủy viên


TIN LIÊN QUAN TIN LIÊN QUAN